לצורך הנפקת תעודת זכאות, בירור הזכאות והתנאים - עליכם לפנות לחברות הסיוע מטעם משרד השיכון ובינוי המפורטות להלן:

ניתן להוציא את אישורי הזכאות גם מרחוק.
לידיעתכם – בימי חג הפסח כולל חוה"מ, ובין התאריכים 16.04.23- 30.04.23, לא יהיה ניתן להוציא או להאריך אישורי זכאות.

מבנים ונתיבים פארק ראם

5008*
פקס - 08-6750283

* ההדמיות הינן להמחשה בלבד. כלל המוצג בהן עלול להשתנות בהתאם לדרישת הרשויות ו / או החלטת החברה. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שייחתם על נספחיו לרבות המפרט ותוכנית הדירה, ובכפוף למותנה בו. מלאי הדירות הפנויות להשכרה, המוצג באתר, אינו קבוע ועלול להשתנות.

מקום עריכת ההגרלה הינו אצל חברת מבנים ונתיבים בפארק ראם

המועד האחרון להרשמה להגרלה לשכ"ד מופחת בצפון גן יבנה עד לתאריך 20.05.23

ימים
שעות
דקות
שניות

הירשמו לסיור