שאלות ותשובות

לצורך הנפקת תעודת זכאות, בירור הזכאות והתנאים – עליכם לפנות לחברות הסיוע מטעם משרד השיכון ובינוי. להלן פרטי החברות וכתובות האינטרנט:

2850* אלונים www.alonim-mgar.co.il

 6266* עמידר החדשה  www.amidar.co.il

6078*  מילגם www.milgam.co.il

מצורפת דוגמא לאישור זכאות

מודל הקשור לבנייני מגורים בפרויקט "הבית במושבה" גן יבנה, אשר בהם כלל הדירות מצויות בבעלות קבוצת מבנים ונתיבים ומושכרות לטווח ארוך עד 10 שנים במחיר ידוע מראש לכל התקופה.

כמחצית מהדירות בפרויקט מושכרות לכלל הציבור במחירי שוק, ללא צורך  באישור זכאות כלשהו, גם בעל דירה במקום אחר שאינו זכאי יכול להשכיר בפרויקט בחוזה מפוקח ותנאים מיוחדים.

לא, החל מהשנה השנייה ניתן להודיע 60 ימים מראש בכתב על סיום ההתקשרות.

הליך ההגרלה יבוקר על ידי החברה ותתבצע על פי תקנון ההגרלה

המועד האחרון לרישום להגרלה 20.05.2023

הסיורים בדירות יתקיימו כשבועיים לפני מועד ההגרלה הרלוונטית. נדגיש, הסיור אינו חובה ותהיו רשאים להשתתף בהגרלה גם אם לא נכחתם בסיור.

ניתן להירשם לסיור באתר האינטרנט (ההרשמה תפתח במהלך חודש אפריל) של הפרויקט יופיעו מועדי הביקורים, עם תאריכים ושעות לבחירתכם, שם תוכלו לתאם פגישה בלחיצת כפתור.

בהתאם להסכם השכירות ישנן עלויות נוספות כגון דמי ניהול, ארנונה ועוד'.

עד ולא יאוחר מאשר 7 ימי עסקים ממועד ההגרלה הראשונה תפרסם החברה באתר האינטרנט של הפרויקט את תוצאות ההגרלה וכן תשלח את ההודעות לזכאים בהתאם למפורט בתקנון ההגרלה

לא, הדירות מיועדות לשכירות לטווח ארוך ואינן למכירה

מבנים ונתיבים פארק ראם

5008*
פקס - 08-6750283

* ההדמיות הינן להמחשה בלבד. כלל המוצג בהן עלול להשתנות בהתאם לדרישת הרשויות ו / או החלטת החברה. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שייחתם על נספחיו לרבות המפרט ותוכנית הדירה, ובכפוף למותנה בו. מלאי הדירות הפנויות להשכרה, המוצג באתר, אינו קבוע ועלול להשתנות.

מקום עריכת ההגרלה הינו אצל חברת מבנים ונתיבים בפארק ראם

המועד האחרון להרשמה להגרלה לשכ"ד מופחת בצפון גן יבנה עד לתאריך 20.05.23

ימים
שעות
דקות
שניות

הירשמו לסיור