שלב 1

בדיקת זכאותכם והנפקת תעודת זכאות

שימו לב
ההגרלה לדירות בשכ"ד מופחת בפרויקט "בית במושבה" מיועדת לבעלי זכאות בתכנית "מחיר למשתכן" במעמד "חסרי דירה"

שלב 2

השתתפות בהגרלה

שימו לב
הרישום להגרלה מתבצע באתר הפרויקט בו אתם נמצאים כרגע. ניתן גם להירשם להגרלה על ידי שליחה בדוא"ל של טופס ההרשמה

שלב 3

סיורים בדירות

שימו לב
סיורים יערכו כשבועיים לפני מועד ההגרלה. השתתפות בסיורים אינה חובה וניתן להירשם להגרלה גם ללא נוכחות בסיורים

הסיורים נערכו ב:
16/17/18.05.2023

שלב 4

הודעות זכייה

שימו לב
תוצאות ההגרלה יפורסמו באתר. הזוכים בהגרלה יוזמנו לימים מרוכזים לבחירת דירה. במועד בחירת הדירה, יותאם מועד לחתימת הסכם שכירות

* הזוכים יידרשו לשלם לחברה, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת במתחם וכתנאי לבחירתה, סך של 2,000 ₪, אשר ישולמו לחשבון החברה קודם למועד בחירת דירה או באמצעות שיק שיומצא במועד בחירת הדירה.

* הזוכים יידרשו לשלם לחברה, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת במתחם וכתנאי לבחירתה, סך של 2,000 ₪, אשר ישולמו לחשבון החברה קודם למועד בחירת דירה או באמצעות שיק שיומצא במועד בחירת הדירה.

ברוכים הבאים

למודל שכירות הוגנת ומפוקחת לטווח ארוך בצפון גן יבנה

המועד האחרון להרשמה להגרלה לשכ"ד מופחת בצפון גן יבנה עד לתאריך 20.05.23

*הרישום להגרלה הסתיים

כל המידע שיימסר על ידי ברישום להגרלה (לרבות שם, מספר תעודת זהות, מספר תעודת זכאות, כתובת ופרטים מזהים נוספים), יועבר לידי החברה הממשלתית "דירה להשכיר" ו/או לידי משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמם, לצורך בדיקה ואימות זכאותו של הנרשם/ים וכי, הנני/ו מסכימים עם שליחת הטופס למסירת כל המידע למטרה זו.

טופס הרישום המקוון לא מהווה רישום להגרלה בפועל. הרישום להגרלה כפוף לקבלת אישור מהחברה במייל
חוזר בדבר הרישום בציון מס' סידורי בדבר הרישום להגרלה. ***בכפוף לנוהל ההגרלות, ט.ל.ח

מבנים ונתיבים פארק ראם

5008*
פקס - 08-6750283

* ההדמיות הינן להמחשה בלבד. כלל המוצג בהן עלול להשתנות בהתאם לדרישת הרשויות ו / או החלטת החברה. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שייחתם על נספחיו לרבות המפרט ותוכנית הדירה, ובכפוף למותנה בו. מלאי הדירות הפנויות להשכרה, המוצג באתר, אינו קבוע ועלול להשתנות.

מקום עריכת ההגרלה הינו אצל חברת מבנים ונתיבים בפארק ראם

המועד האחרון להרשמה להגרלה לשכ"ד מופחת בצפון גן יבנה עד לתאריך 20.05.23

ימים
שעות
דקות
שניות

הירשמו לסיור